04.10.2020 15:45:00

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Partimizin Başkanlık Divanı 04.10.2020 Tarihinde, Partimiz Genel Merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

 1. 18 EKİM 2020-Pazar günü Saat 10.00’da, Esertepe Mahallesi Keçiören/Ankara adresinde bulunan TAHA AKGÜL SPOR SALONU’nda yapılacak 11. Olağan Büyük Kurultay’ımız ülkemizin de mücadele ettiği pandemi nedeniyle sadece Delegelerin katılımı ile yapılacaktır.
 2. Büyük Kurultay çalışmalarını yürütmek üzere Komisyon oluşturulmasına, Komisyonda Genel Sekreterimiz Sayın Üzeyir TUNÇ, Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Ali KESER, Sayın Tevfik EREN, Sayın Av. Samet BAĞCI ve Ankara İl Başkanımız Sayın Mahir ALAY görevlendirilmiştir.
 3. Tüzüğümüzde yapılacak tadilatlar gereği Komisyon oluşturulmasına, Komisyonda Genel Sekreterimiz Sayın Üzeyir TUNÇ, Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Ekrem ALFATLI, Sayın Ahmet YELİS, Sayın Bayram KARACAN, Sayın Av. Samet BAĞCI ve Partimiz Avukatı Mikail ŞAHAN görevlendirilmişlerdir.
 4. MKYK ve MDK adaylık müracaatları 05 EKİM 2020 tarihinde başlayacak, 15 EKİM 2020 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir.
 5. MKYK ve MDK üyeliklerine başvuru bedeli 1000 TL’dir. Başvuru ücretini aşağıda verilen IBAN numarasına yatırmak kaydıyla Başvuru Makbuzu ve aşağıda istenilen diğer evraklarla birlikte bizzat Genel Sekreterliğimize ya da İl Başkanlıklarımıza yapılacaktır.


  • 1000 TL’lik Başvuru Makbuzu Fotokopisi


BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILAĞI BANKA HESAP NUMARASI:

T.C. İş Bankası Gazi Mahallesi Şubesi

TR51 0006 4000 0014 2860 3784 00


  • Nüfus Kayıt Örneği
  • İkametgâh Belgesi
  • Adli Sicil Belgesi
 1. Giresun İl Teşkilatımızın 02.10.2020 tarihinde yaptığı kongrede usulsüzlük yapıldığı yönünde Genel Merkezimize il delegeleri tarafından iletilen hususlar görüşülüp değerlendirilerek;
 1. Kongre yapmak için Genel Merkezimizden yetki alınmadığı, (Partimiz Tüzüğü Madde 37)
 2. Giresun İl Teşkilatımız en son olağan genel kurulunu 22/02/2015 tarihinde yapmış olup, Tüzüğümüz gereği münfesih durumda olduğu, söz konusu il teşkilatının kongre kararı almaya ve kongreye götürme yetkisine sahip olmadığı, (Partimiz Tüzüğü Madde 37)
 3. Genel Merkez üst kurul delegelerinin yedeklerinin seçilmediği, (Partimiz Tüzüğü Madde 28)
 4. İl disiplin kurulu yedek üye seçimi yapılmadığı,
 5. Hazirun cetvelinde 163 delege olmasına rağmen 26 delegenin hazır bulunmasıyla çoğunluk sağlanmadan kongre yapıldığı,
 6. 161 delege ile seçime gidilmesi gerekirken 163 delege ile seçime gidildiği, A.İ.K. isimli şahsın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre Partimiz üyesi olmadığı halde, kongre hazirun listesinin 10’ncu sırasında il delegesi yapıldığı ve söz konusu şahsın kongreye katıldığı, seçimlerde oy kullandığı tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı kanun ve tüzük hükümlerinde aykırılık olduğu tespit edilmiş 02.10.2020 tarihinde yapılan Giresun İl Teşkilatının kongrede seçilen üst kurul delegeleri dâhil kongre sonuçları Tüzüğümüzün 37. Maddesinin Başkanlık Divanına verdiği yetkiyle tamamen iptal edilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.E-BÜLTENE ABONE OLUN

PARTİMİZLE ALAKALI YENİLİKLERDEN İLK SİZ HABERDAR OLUN