Büyük Birlik Partisi

GENEL MERKEZ GÜNDEMİ

2017-11-13 17:30:21

YELİS VE KARACAN TEKİRDAĞ ERGENE İLÇESİNİN KONGRESİNE KATILDI..

Büyük Birlik Partisi Tekirdağ ili Ergene ilçe kogresine katılanGenel Başkan yardımcılarımız Ahmet Yelis ve Bayram Karacan seçilen ilçe başkanımız Koray Yaşa ve yönetimine başarılar diledi.

Kongrede Divan aşkanı olan Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Yelis yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Adaletin en ilkel anlamı öç almaktır. Göze göz, dişe diş denilen denklik ilkesi. Bana olanın aynısının sana da olması. Bu, hukuksal anlamda adalettir.Siyasal anlamda adalet, daha çok toplumda var olan iş bölümünün titizlikle korunmasıdır. 
Her şey yerli yerinde olmalı, herkes en iyi yaptığı işi yapmalı. Düzenin ve dengenin muhafaza edilmesi; hiyerarşi, ahenk ve asayişin istikrarlı bir biçimde korunması şeklindeki bir kurulum.
Adaleti aynı zamanda bir musiki terimi olarak tarif edersek; armoni, ahenk ve uyum demektir. Siyasetteki bozgunculuğun musikideki karşılığı ise gürültü kirliliğidir İnsan ruhunda adalet, sanıldığı gibi kolayca sağlanabilir özelliklerden ve erdemlerden değildir. Çünkü insan varlığının üç özelliğinden olan 1-düşünme 2- arzu 3- öfke özelliklerinin topluca itidal kazanmasıyla ortaya çıkan sonuçtur, insanın adalet sahibi olması.
Devlet adamları ve siyasetçiler sadece hukuksal ve siyasi anlamdaki adalet anlayışına göre göre değil, insana yakışır bir şekilde adil olmalıdır. Çünkü, devletin ve mülkün temeli adalettir.
Medeniyet üç temel üzerine oturur. 1- Doğruluk, 2- İyilik, 3- Güzellik. Adalet ise doğruluk ve iyilik arasındaki çizgidir. Güzellik bunların hepsinin üzerindeki üst yapı ideasıdır. Adaleti ayakta tutan bir altyapı vardır ki, bunun temeli de doğru inanç, doğru düşünme, erdem ve fazilettir. Bir toplumun hayatında, düzgün yaşamak için adalet şarttır.Devletinde, mülkünde temeli adalettir. Adaletinde temeli fazilettir. Fazilet muslukları kurursa, adalet toplumu olmak beyhude çabadır. Bizim medeniyetimizin temelini doğruluk, fazilet, adalet ve güzellik ideası oluşturur. Bizim medeniyetimizin hakim olduğu düzende; hak arama, adalet arama, sadece kendi hakkını aramaktan ibaret olmayıp, toplumun, herkesin, diğer insanların hakkını savunan kahramanların ortaya çıktığı insanlık alemi oluşacaktır. 
İnsanlık tarihinde yeni bir çağ açmak için hepimiz çaba sarf edeceğiz ve inşallah Huzur medeniyetini gerçekleştireceğiz. Hepinizi saygıyla selamlarım
.FOTO GALERİ


GENEL MERKEZ
HABER BÜLTENİ