Büyük Birlik Partisi

GENEL MERKEZ GÜNDEMİ

2017-04-25 15:24:27

SEÇİM İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ AHMET GÜRHAN'IN GAZİANTEP'TEKİ AÇIKLAMASI.

Gaziantep İl Başkanlığımızda GenelSeçimlerle ilgili toplantı yapan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ahmet GÜRHAN, Milletvekili aday adayı olacaklar için duyurularda bulundu.
SEÇİM İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ AHMET GÜRHAN'IN GAZİANTEP'TEKİ AÇIKLAMASI.
Gaziantep İl Başkanlığımızda GenelSeçimlerle ilgili toplantı yapan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ahmet GÜRHAN, Milletvekili aday adayı olacaklar için duyurularda bulundu.

 

Toplantıda konuşan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ahmet GÜRHAN’ın açıklamaları  şöyle:

 

 

Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ali Kolbaşı ve İl Başkanımız İhsan Kaya ile yöneticvilerin hazır bulunduğu toplantıda Gürhan; 07 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Aday Adaylarının, 

Aşağıdaki hükümlere uygun olması:

 

 

Seçilme yeterliği:

Madde 10 – Yirmi beş yasını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir.(1)

Milletvekili seçilemeyecek olanlar:

Madde 11 – Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:

a) İlkokul mezunu olmayanlar,

b) Kısıtlılar,

c) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,

d) Kamu hizmetinden yasaklılar,

e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

f) Affa uğramış olsalar bile;

1. (Değişik: 2.1.2003-4778/15 md.) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

2. Türk Ceza Kanununun _kinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların

İslenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,

3. (Değişik: 2.1.2003-4778/15 md.) Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,

4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle

Aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve besinci fıkralarında yazılı eylemleri

Siyasi ve ideolojik amaçlarla islemekten mahkûm olanlar.

YUKARIDAKİ NİTELİKLERE UYGUN ADAY ADAYLARININ 

10/02/2015 – 06/03/2015 tarihleri arasında başvurularını yapmaları ve en geç 06/03/2015 tarihi saat 18:00’a kadar parti genel merkezimize başvuru evraklarını teslim etmeleri hususu önemle duyurulur.

Milletvekili Aday Adaylığı için gereken belgeler aşağıdaki gibidir;

* Müracaat Formu (İmzalı)

*Nüfus Cüzdanı (Fotokopi)

*Sabıka Kaydı Belgesi (Aslı)

*Diploma ya da Öğrenim Belgesi (Fotokopi)

*Askerlik Terhis Belgesi (Fotokopi)

*Kısa Özgeçmiş

*500 tl’lik başvuru aidatını yatırdığına dair makbuz veya banka dekonu

Milletvekili aday adaylığı başvuru aidatı 500 tl’dir. (bayanlar ve engelli adaylardan aidat alınmayacaktır)

Başvuru aidatı; genel mali işler Sekreterliği’ne (makbuz karşılığı) veya

 İŞ BANKASI GAZİ MAHALLESİ ŞUB. 

Şube Kodu     :4286

Hesap No       : 378400

IBAN               : TR51 0006 4000 0014 2860 3784 00   Hesabına yatırabilecektir.

Banka dekontu üzerine aidatın Milletvekili Aday Adaylığı için yatırıldığının belirtilmesi gerekmektedir.FOTO GALERİ


GENEL MERKEZ
HABER BÜLTENİ