Büyük Birlik Partisi

GENEL MERKEZ GÜNDEMİ

2017-07-19 23:14:28

“BİR BÜYÜK BİRLİĞE ÇAĞRI” ESKİ HATIRALAR, YENİ UMUTLAR...

Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Yelis, "Rahmetli kurucu liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu bir sohbetinde, “Eski hatıralarımız, yeni umutlarımız olmalı” ... demişti...

Yaklaşık çeyrek asırlık siyasetimizde; Türk Milleti’nin birliği ve beraberliği, devletimizin bekası, üniter yapımızın  muhafazası ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için siyaset yaptık.                                                  

İyilikleri tavsiye eden, kötülükleri dışlayan anlayışla, doğru yapanın yanında, yanlış yapanın karşısında olduk.                                                      

Zalimi cezalandırmak kadar, mazlumun hakkını korumakta elzemedir dedik. Her zaman haktan, hukuktan ve adaletten yana olduk.

Türk siyasetinde, milli duruş noktası, sağduyunun sesi, milli vicdanın temsilcileri, Türkiye’nin mayası ve birlik çimentosu olduk.     

Allaha şükürler olsun ki eğilmedik, bükülmedik.   Ne yurt içinden, ne yurt dışından hiçbir odaktan icazet ve emir almadık.

Hiçbir partinin karşıtı, yandaşı, muadili veya kurulacak yeni bir partinin omurgası olmak için siyaset yapmadık.                                                     

Emperyalizmin ve sömürü sisteminin  karşısında, adil paylaşım, “ahlak ve adalet” diyerek “Yeniden Nizam-ı alem” davasının davacısı olmak için siyaset yaptık.                       

Her zaman demokrasiden, meşruiyetten yana olduk. 28 Şubat post modern darbe girişimine, 27 Nisan E-Muhtırası ve en son 15 Temmuz hain darbe girişimine en önde ve en sert tepkiyi Büyük Birlik Partisi mensupları ve Alperenler verdi.

Bir saniyesine bile hakim olamayacağımız bir hayat için fırıldak olmadık. Çünkü biz Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşlarıyız.

Milletimizin en kısa vadedeki beklentileri ile devletimizin en uzun vadedeki menfaatleri arasında optimum noktada ideal siyaset yapmak mihenk noktamız oldu.

Tek Devlet”, “Tek Bayrak”, “Tek Vatan” ve  Bu milletin adının da büyük Türk Milleti’ olduğunu ifade ettik.

“TÜRK- İSLAM ÜLKÜSÜ”   VE “YENİDEN NİZAM-I ALEM”

Finans/Kapital medeniyeti denilen Batı medeniyeti ; “insan” merkezli değil, sömürü merkezlidir. Ahlaksız bir medeniyettir. Yok olmaya’ da mahkumdur.         Bugün yapılması gereken finans/kapital denilen batı medeniyetinin  hegemonyasına son verip,  sömürünün alt yapısını oluşturan kültür emperyalizmiyle de mücadele etmektir.  Batı uygarlığı, hızı, hazzı kutsayan tüketim kültürünü hakim kılarak tüm insanlığı kölesi haline getirdi. Batı uygarlığı yok edici, Türk-İslam medeniyeti ise var edicidir. Türk-İslam medeniyetinin özü hikmet, batı uygarlığının özü ise şiddettir.

Türk-İslam medeniyetinin kurucu sütunları, ilim, irfan ve hikmettir. Vicdan + izan + insaf + merhamet = İNSAN.      

 İnsani değerler ortadan çekilince iskelet kalır. Değerleri elinden alınmış insana ceket giydirmekle de medeniyet olmaz.

Önümüzdeki yüzyılı şekillendirecek olan, fikriyat inşa edilecek, külliyat geliştirilecek ve sonra medeniyet yolculuğuna çıkılacak. Yeniden diriliş değil, yeniden doğuş gerçekleştirilecek.

Geçmişten istifade ederek, hatalardan ders çıkarılarak, güncel ve gelecek için doğru tespit yapılarak yeniden doğmalı.

Medeniyet anlayışımız;  yoksulluğu yok etmeyi, sosyal adaleti hakim kılmayı, özgürlüğü ve dayanışmayı yaygınlaştırmayı, sömürüyü silip atmayı hedef edinen bir hareketiz.

Türk/İslam medeniyeti ihya ve inşası için; İnsan ve toplum anlayışımız, Yönetim anlayışımız Hukuk anlayışımız, Özgürlük anlayışımız, Eşitlik anlayışımız,Eğitim anlayışımız, İktisat anlayışımız,Fikir–Sanat-Kültür anlayışımız,Şehir anlayışımız,Din anlayışımız, Milliyetçilik anlayışımız,  ( İnşallah diğer başlıklarla birlikte  “yeni yazılarımızda” yer alacaktır.)

SİYASETTE; “YENİ BİR HEYECAN VE YENİ BİR HİKAYE”

Toplum ve siyaset ayrılmaz bir bütündür. Toplum siyasetsiz sahipsizliğe,     siyaset ise toplumsuz iktidarsızlığa mahkum olur.

Hem iktidar, hem muhalefet aynı anda tükenmişlik sergileyip çözüm üretemezse toplum ve ülke büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır.    

Bugün Türkiye maalesef bu durumdadır. Bugünün Türkiye’sinde insanların yeni bir heyecana, iddiaya, teze ve hikayeye ihtiyacı var. Anlatacak yeni bir hikayesi, verecek coşkulu bir heyecanı ve toplumu sarsacak bir umudu olmayanlar siyasi mevta olmak kaderinden kurtulamazlar.                                                              

Mevcut iktidarı, iktidar tokluğu, muhalefeti ise iktidar açlığı yormuştur.               Siyaset bir ülke için söyleyecek sözü, anlatacak hikayesi, uygulamaya koyacak bir projesi olanların işidir. Siyaset; heyecan duyan ve duyuranların işidir.

Bizlerin eski hatıralarımız, yeni umutlarımız var. Düne nazar ederek, bugünü tahlil edip, yarınlara yönelik ülkemize ve tüm insanlığa mesajlarımız, tekliflerimiz var.Kısaca yarınlarla ilgili hayallerimiz, ülkülerimiz var.

Büyük Birlik Partisi olarak algı yönetimine direnen, farkı fark eden, mevcut siyasetten ümidini kesen, yeni bir arayış içinde olan milletimizin adresi, umudu olmak için siyaset yaptık.  Yeni iddialarımız ile de siyaset yapmaya inşallah devam edeceğiz.

Milliyetçilikle bezenmiş, muhafazakarlıkla desteklenmiş, demokrasi ile taçlanmış ve hukukla hemhal olmuş ideal bir siyaset olarak; “Türk-İslam Ülküsü” nü ortaya çıkarmak ve tüm insanlığa ümit olması için uğraşmak en büyük iddiamızdır.

Manevi ve maddi atılımların birlikte hedeflendiği; Ülkemizin stratejik hedeflerini derinleştirmek, üretim ekonomisine geçmek, yüksek teknolojiye dair kalıcı yatırımlar yapmak.  Eğitim sistemimizi bu vizyona uygun yapılandırmak temel politikalarımızdır.

Tüm yurttaşlarımızı da iddialarımıza ortak olmaya ve birlikte siyaset yapmaya davet ediyoruz. Çağrımız  “BİR BÜYÜK BİRLİĞE”

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ OLARAK; “SİYASİ HEDEFLERİMİZ”

Küresel dinamikleri ve meseleleri dikkate alırken bu toprakların insanlarından, dilinden, meramından, muradından beslenen, Anadolu insanının, bilgisine, yüreğine, potansiyeline geleceğine güvenen yeni bir siyasi iddiaya ihtiyaç var.

Ülkemiz insanının siyasi beklentilerini karşılamak ve yarınlara umutla bakabilmek için aşağıda sunduğumuz hususları acilen hayata geçirmek siyasi hedefimizdir.

*ERDEMLİ DEVLET                                                                                

*HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ADALET                                                                

*DENETİM VE ŞEFFAFLIK                                                                      

*ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK VE İNSAN HAKLARI                                                                  

*DEMOKRATİK BİR SİYASET                                                            

*VERİMLİ BİR EKONOMİ VE ADİL BİR PAYLAŞIM                                                                        

* FİKİR, KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNE DESTEK

*ÇARPIK ŞEHİRLEŞME VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SON                                    

*KALİTESİZ EĞİTİME SON VE EĞİTİMDE REFORM

*HÜR BİR BASIN VE İLETİŞİM                                                                                    

*AKILCI BİR ULUSLARARASI İLİŞKİLER

*BARIŞÇI BİR SOSYAL ATMOSFER    

*MİLLİ BİR KİMLİK VE ÜLKÜ SAHİBİ OLMAK

*EVRENSEL DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAK                                    

* YENİ BİR ANAYASA YAPMAK                                                                           

Tüm yurttaşlarımızı da iddialarımıza ortak olmaya ve birlikte siyaset yapmaya davet ediyoruz.

Çağrımız  “BİR BÜYÜK BİRLİĞE”FOTO GALERİ


GENEL MERKEZ
HABER BÜLTENİ