13.11.2019 18:10

GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA DESTİCİ, TÜM MEMURLARIN EKONOMİK OLARAK DAHA İYİ BİR STATÜYE KAVUŞTURULMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİ.

BBP Ankara Milletvekili Mustafa Destici, imza sahibi olduğu 'Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'de görüşülmesini istediği teklifin, 'Ülkede yaşanan sorunların, kadrolu memurların yaşamının zorlaşmasına neden olması ile alakalı' olduğunu belirten Destici, teklifin Yoğun çalışma temposu içerisinde fedakarca görev yapan memurların yaşamlarını iyi kılmanın devletin görevi olduğunu bu sorunun 'İyileştirilmesi' amacıyla hazırlandığını belirtti.

Destici, teklifinde, Memurların ekonomik olarak özlük haklarını değiştirecek bir kanun düzenlemesi yapılmasına dikkat çektiği gerekçelerde, "Milletin sağlığı için, hasta beden ve zihinlerin iyileştirilmesi için, bir hayat kurtarmak için zaman zaman şiddete bile maruz kalabilen sağlık çalışanlarının unutulmaması gerektiğini de dile getirdi.

Destici, Yıllarca ülkenin aydınlık geleceği için fedakarca görev yapan öğretmenlerimiz çalıştıkları süre zarfında ek ders ücreti ve ek ödemelerle belirli bir payat standartını yakalayabilmekte ancak bu ek ödemeler emekli kesenekelrine yansıtılmadığından emekli olduktan sonra ekonomik koşullarında ağırlaşmasıyla büyük sıkıntı çektiklerine dikkat çekti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici kanun teklifiyle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu.
"Toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamakla mükellef, gecesi gündüzü fark etmeksizin görev yapan polisler için hem yükseköğretimin özendirilmesi böylelikle emniyet teşkilatının daha bilinçli ve eğitimli bir yapıya kavuşturulması hem de gerek çalışırken gerekse emeklilikte yaşam kalitelerin artırılması amaçlanmaktadır.

Kanunların yapılırken kanunun kapsadığı sadece belirli kesimleri için yapılacak değişiklikler diğer kesimlerde moral ve hizmet kalitesinde olumsuzluklara yol açması kaçınılmazdır . Kaldı ki ağırlaşan hayat şartları karşısında yaşanan geçim sıkıntısı tüm memurları aynı oranda etkilemektedir. Yapılacak düzenlemelerin kanun kapsamına giren tüm memurları içine alması, önceden belirlenmiş denge ve eşitlikler açısında oldukça önemlidir.

Bu kanun teklifi ile yükseköğretimin teşvik edilmesi ve ülkemizde her feçen gün ağırlaşan yaşam şartları nedeniyle, eğitim, din ve emniyet hizmetlerinde görev yapan memurlar başta olmak üzere tüm memurların refah düzeyinin bir nebze olsun yükseltilmesi, çalışanların motivasyonunun sağlanması ve defalarca söz verilen ama ötelenen kesimin haklarına kavuşması hedeflenmektedir."

Destici, Devlet Memrları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair verdiği Kanun Teklifinde madde gerekçelerini şöyle sıraladı:

Teklifteki düzenlemeler
Teklife göre, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin değişiklik yapılarak yoğun çalışma temposu içinde fedakarca çalışan öğretmenler, sağlık personeli, polisler, din görevlileri başta olmak üzere tüm memurların ekonomik olarak daha iyi bir statüye kavuşmalarına imkan sağlayacak.

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "1/1/1995'den İtibaren uygulanacak Ek Göstergeler" sütununda yer alan ek gösterge rakamlarının tamamı yüzde 20 oranında artırılacak.


E-BÜLTENE ABONE OLUN

PARTİMİZLE ALAKALI YENİLİKLERDEN İLK SİZ HABERDAR OLUN