14.03.2020 17:39

PARTİMİZİN, MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULU TOPLANTISI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ

Partimizin, MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU Genel Başkanımız Sayın Mustafa DESTİCİ başkanlığında toplanarak, aşağıdaki hususları karar altına almış ve başta teşkilat mensuplarımız olmak üzere, kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Bilindiği gibi insanlık, Dünya Sağlık Örgütü'nünde ilan ettiği üzere Pandemik bir salgınla karşı karşıyadır.
Başta Çin ve Avrupa olmak üzere, bir çok ülke söz konusu salgın dolayısıyla, büyük bir sıkıntıya girmiş ve daha önce görülmemiş düzeyde radikal tedbirlerin uygulanmasına başlamışlardır.

Ülkemiz; Sağlık Bakanlığımızın zamanında ve yerinde, tedbir ve müdahaleleri ile söz konusu salgın ile ilgili, şu ana kadar çok iyi bir imtihan vermiş olup, görülen vaka sayısı, diğer ülkeler ile mukayese edildiğinde çok sınırlı sayıda kalmış, buna rağmen ilave tedbirler almak gerekmiştir.

Bu kapsamda başta okulların ve üniversitelerin tatil edilmesi olmak üzere, Devletimizin bir çok kurumu, daha önceden belirlenmiş programlarını, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli toplantı ve etkinlikleri iptal etmiş, devlet yetkililerinin yurt dışına yapacağı seyahatler de sınırlandırılmıştır.

Devletimizin yetkili kurullarınca açıklanan tedbirler ve Sağlık Bakanlığımızla yapılan görüşmeler ve alınan tavsiyeler neticesinde, partimiz de aşağıda belirtilen tedbirleri almayı kararlaştırmıştır.
Bugün itibariyle;
İl ve İlçe Kongreleri,
Bölge Toplantıları,
Anma Programları,
Genel İstişare Toplantıları,
Kapalı ve açık alanlardaki tüm toplantılar,
Önceden belirlenmiş ziyaretler/yurtiçi ve yurtdışı seyahatler;
Devletimizin ilgili kurumları tarafından, toplantı ve etkinliklerin yapılabilmesi hususunda yeni bir açıklama yapılıncaya kadar iptal edilmiştir.

Bununla birlikte teşkilat mensuplarımızın, ve bütün kamuoyunun; başta sağlık bakanlığımız olmak üzere devletimizin yetkili kurullarının açıklamış olduğu hijyene ve COVIT-19 Yeni Tip Corona Virüs'ten korunmak için gerekli tedbirlerin hassasiyetle uygulanması noktasında tedbirli olmalarını hatırlatmak istiyoruz.
Ayrıca söz konusu salgından korunmak için ihtiyaç duyulan, hijyen ve diğer malzemelerin normalin çok üzerinde fahiş fiyatlarla tüketiciye satıldığı, medya ve diğer kanallardan gelen bilgilerden anlaşılmıştır. Bu durumu esefle karşılıyoruz. Yüzyıllara dayanan ahilik geleneğine sahip bir milletin esnaf ve tüccarlarına yakıştıramadığımızı ifade ediyoruz. Böylesi kritik bir süreçte, bütün vicdani ve insani değerleri hiçe sayarak, geniş kitleleri etkileyen bu salgından fırsat çıkarmayı da alçaklık olarak nitelendiriyoruz.
Bu duruma müdahil olması gereken yetkili kuruluşları da görevlerini daha titizlikle yapmaları noktasında uyarıyoruz.
Teşkilat mensuplarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

E-BÜLTENE ABONE OLUN

PARTİMİZLE ALAKALI YENİLİKLERDEN İLK SİZ HABERDAR OLUN