18.04.2017 18:46

'ZAMAN MİLLETE YÖNELME ZAMANIDIR'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıoğlu’nun ŞEHADETİNİN 8. yıldönümü nedeniyle düzenlenen Mevlid programına katıldı. Mevlid programı sonrası partililerle bir araya gelen Karabulut, Referandumda neden EVET dedikleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
'ZAMAN MİLLETE YÖNELME ZAMANIDIR'
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıoğlu’nun ŞEHADETİNİN 8. yıldönümü nedeniyle düzenlenen Mevlid programına katıldı. Mevlid programı sonrası partililerle bir araya gelen Karabulut, Referandumda neden EVET dedikleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, Milletin muktedir iktidarını sağlayana kadar mücadelemiz devam edecek derken, Milletimizin siyasi özgürlüğüne, vurgu yapmıştır.

 

Demokrasilerde yönetim hakkı  Milletindir, sözü ile Millete her türlü vasi atanmasına karşı siyasetin özgürlüğünü savunmuştur.

 

Rahmetli kurucu liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, ülkemizde 94 yıldır devam eden sistem değişikliğine ilişkin, şunları ifade etmişti; Parlamenter sisteme göre Cumhurbaşkanının yetkileri çok fazla. Başkanlık sistemine göre ise yetkileri çok az. Bunu da yerli yerine oturtmak gerekiyor. Başkanlık sistemimi? Parlamenter sistem mi? Tercih yapılmalıdır.

 

Aziz Milletimiz vesayet sisteminin her türlü müdahalesine, yapılan ilk seçimde oylarıyla gerekli cevabı vermiştir.   En son 15 Temmuz’ da canıyla bedeniyle kendini ortaya koymuştur.

 

Halkımız; 1950 seçimleri sonrası Menderes’i, 1960 sonrası Demirel’i, 1980 sonrası Özal’ı, 2002 sonrası Erdoğan’ı iktidara getirmiş ve fakat milletten yetki alan siyasiler, vesayetçi sistemi demokrasimiz üzerinden kaldırmayı başaramamışlardır.

 

İlk defa sivil siyaset Anayasa ile ilgili inisiyatif almış ve “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” ile  değişiklik teklifini Milletimizin önüne getirmiştir.

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ İLE İLGİLİ TESPİTLERİMİZ

Hem evet, hem hayır cephesi ; teknik tartışma yapmaktan ziyade   “siyasi hesaplaşmalarını ‘’ önceleyerek Anayasa tartışması yapmaktadır.                         

 

Aziz milletimizin mevcut garabet halindeki sistemle, yeni Anayasa teklifi arasında tercih zorunda kalması ve Seçmenlerin bu iki sistem arasında alternatifsiz olması muhalefetin bir eksikliğidir.

Parlamenter sistem zamanla tahrip edilmiş ve sistem tıkanma noktasına gelmiştir. 18 kez değişiklik yapılmasına rağmen mevcut Anayasa vesayetçi olma özelliğini korumuştur.                                                                                             

 

Anayasal kuralların, görev ve yetkilerin net bir şekilde belirlenebilmesi için Anayasa değişikliği kaçınılmaz bir hale gelmiştir.  Sistem tartışmaları devam ederse, beka mücadelesi verdiğimiz Ülkemizde tehlikeli sonuçlar ortaya çıkma ihtimali bulunmaktadır.

 

Oylama sonucunda  geçerli sayılan oyların yarısından bir fazlası evet olduğunda, 18 maddeden ibaret olmakla birlikte Anayasanın 69 maddesinde değişiklik yapan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu yürürlüğe girecek.  Kanunda Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını tehdit eden bir değişiklik önerisi yoktur.  Anayasa değişikliği ile hükümet sisteminde değişiklik yapılmakta; yürütmedeki iki başlılık giderilmekte ve yürütme yetkileri bir bütün halinde Cumhurbaşkanına ait olmaktadır.

 

Yasama yetkisi münhasıran TBMM’ ye verilmektedir.   Yasama ve yürütmenin ayrılmasıyla beraber vatandaşlarımız, iki ayrı sandıkta birer oy kullanmak suretiyle yürütmeyi doğrudan seçme yetkisine kavuşmaktadır.  Hükümeti oluşturan parti ile yasamada çoğunluğu elde tutan partinin aynı olması zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.  Cumhurbaşkanlığı kararnameleri; kanun hükmü ve gücü taşımakta, kanunla düzenlenen konulara ilişkin olmamakta, TBMM’nin aynı konuda bir kanun çıkarması halinde hükümsüz kalmakta ve Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi kılınmaktadır. 

 

Cumhurbaşkanının fiili ve hukuki sorumsuzluğu sona ermekte, sadece ‘’ vatana ihanet ‘’ değil her türlü eylem ve işlem bakımından cezai ve siyasi sorumluluk getirilmektedir.                                                                                                         

TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri beş yılda bir ve aynı günde yapılması, Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verirse kendi görevinin de sona ermesi şartı getirilmektedir.                                                                           

 

Cumhurbaşkanının ( varsa ) partisiyle ilişkisinin kesileceği hükmü kaldırılmaktadır.                                                                                                       

Bize göre Cumhurbaşkanı partili olabilir, lakin parti genel başkanı Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Parti genel başkanlığından ayrılmalıdır.           

 

Seçilme yaşı 18’ e indirilerek gençlerimizin önü açılmaktadır. Gençlerin erken yaşlarda siyasi birikime sahip olması teşvik edilmektedir.                                     

 

TBMM üye sayısı 600’ e çıkarılarak temsil imkanı artırılmaktadır. Yargının bağımsız olduğu gibi tarafsız olması da anayasal hükme bağlanmaktadır.             

13 üyeden oluşacak Hakimler Ve Savcılar Kurulu’nun 7 üyesinin  ilk kez TBMM tarafından seçilmesi düzenlenmektedir.

 

NEDEN?  “EVET”

Partimiz, temel felsefesi itibari ile demokrasiyi özümsemiş, milliyetçi, maneviyatçı bir siyasi harekettir.

 

16 Nisan’da milletimizin yüksek tercihine sunulacak olan Hükümet Sistemi Değişikliği teklifini de bu çerçevede değerlendirmekteyiz.  Türkiye’mizin darbe anayasası ile oluşturulmuş mevcut sistemden kurtarılarak tam demokratik yeni bir sistem değişikliğine ihtiyaç duyduğu da muhakkaktır.

Yeni bir sistem tartışılırken bizim için şu beş kriter azami derecede önem taşımaktadır.

 

Devletimizin üniter yapısının muhafazası, Türk kimliği ve Türkçemiz, Kuvvetler ayrılığı prensibi, Temel haklar ve inanç hürriyeti,  Darbe hukukunun ve vesayetin ortadan kaldırılması.

 

Halk oylamasına sunulan sistemde, bu kriterlerimize önemli ölçüde uyum tespit ettik. Lâkin şu kaydı da düşmek mükellefiyetimiz açısından çok önemlidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin güçlendirilmesi ve özellikle kuvvetler ayrılığının temel prensiplerinin yerine getirilmesi bakımından darbe yasalarının ürünü olan siyasi partiler yasası ve seçim kanununun acilen demokratikleşmesi gerekmektedir.

 

Türkiye 2019 seçimlerine kadar iki yıllık sürecin bir saniyesini bile boş geçirmemeli, demokrasiyi güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü tesis ettirmek, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlamak için her türlü yasal düzenlemeleri hayata geçirmelidir.  Referandum sonucu ne olursa olsun, Türkiye her sahada büyük bir yenilenme ve reform çağını başlatmak zorundadır.

 

“EVET”  verenlerde “HAYIR”  verenlerde bu memleketin evlatlarıdır. Uzun vadede kazananlar; Milletin iradesinden yana olanlar ile ahlak, hukuk ve itidali terk etmeyenler olacaktır.

 

Büyük Birlik Partisi olarak; Anayasa değişikliğinin Devletimizin bekası ile Milletimizin huzur ve refahına katkı sağlayacağına inanıyor;  “Zaman Millete Yönelme Zamandır” anlayışıyla  “EVET” diyoruz.”

 

E-BÜLTENE ABONE OLUN

PARTİMİZLE ALAKALI YENİLİKLERDEN İLK SİZ HABERDAR OLUN