YANLIŞLIKTAN BİR AN EVVEL DÖNÜLSÜNYANLIŞLIKTAN BİR AN EVVEL DÖNÜLSÜN

Genel Başkan Yardımcımız Ekrem ALFATLI , "Yanlıştan Bir An evvel dönülsün." dedi

Genel Başkan Yardımcımız Ekrem Alfatlı , "Yanlıştan Bir An evvel dönülsün“ dedi

“ Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair” 18 Maddelik Torba kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonundan geçmiş ve TBMM ne gelecektir.

Cumhurbaşkanımızın 2 Mart 2021 Tarihinde Kamuoyu ile paylaştığı, İnsan Hakları eylem planı ve hemen akabinde 12 Mart 2021 Tarihinde Yatırım, İstihdam, Üretim ve ihracatı arttırıcı ve destekleyici Ekonomi Reformları , ülkemizi özellikle pandemi döneminde ciddi sıkıntı çeken tüm kesimleri heyecanlandırmış idi.

Üzülerek gördük ki, şu ana kadar açıklanan bu reform hamlelerinin içeriği konusunda yeterli ve tatmin edici uygulamalar hayata geçirilememiştir.

2018 Yılında ekonomik gerekçeler ile yaklaşık 939,000 adet Kurumlar Vergisi mükellefinin, kurumlar vergisi oranını %20 den %22 ye arttırmış ve üç yıllık süre 2020 yılında son bulmuş idi.

Daha çok destek ve teşvik bekleyen iş dünyası, 2/3519 Esas nolu torba yasa ile Kanun teklifinin 13, maddesinde yaklaşık 939,000 kurumlar vergisi mükellefini ilgilendiren vergi oranı %25 oranında arttırılarak 2021 yılında %20 den %25 e çıkartılması planlanmaktadır.Bu oran 2022 yılında ise %23 olarak uygulanacaktır.Bu kabul edilemez bir durumdur.

Ayrıca SGK tarafından çalışanlara verilen birçok destek ve teşvik , bu sistemin oldukça karmaşık olmasından dolayı da ,işverenler bu desteklerden yeterince yararlanamamakta, varsa eksik yararlanılan destek ve teşvikler geriye doğru 6 ay süresince mükellef tarafından düzeltilebilirken, bu kanun teklifinde işverenin düzeltme hakkı , elinden alınmaktadır.

Bize göre kurum , düzeltme hakkını işverenin elinden alacağına , işverenlerin eksik yada yeterince verimli kullanamadığı bu teşvikleri resen düzeltmek sureti ile istihdam üreten, yatırım yapan vergi ödeyen işverenlerimize ve işçilerimize bu hizmeti vermeli, kanunen tanınan tüm imkan ve hakları resen kullandırılmalıdır.

Dünya olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, esnafımıza, sanayicinin, çiftçimize, üretenimize ilave yükler yüklememek, imkanlar ölçüsünde onların yüklerini hafifletmek de devletimizin en asli görevidir.

Bu vesile ile Huzur iklimi Ramazan ayının Tüm İslam Alemine önce sağlık , huzur ve bereket getirmesini Yüce Rabbimden diliyorum.

Sağlık ile kalın inşallah.