KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI VE SAYGIDEĞER KAMUOYUMUZA


Bugün bir kısım medyada yer alan Ordu Kadın Kolları Başkanımız Sayın Fatma Yümlü'nün polis tarafından kısa süre göz altına alınıp, bırakılması, göz altına alınış biçimi ve akabinde gelişen olaylar ile ilgili yapılan haberler, bağlamından koparılarak, farklı şekilde yorumlanarak, haberleştirilmiştir.

Kıymetli Basın Mensuplarımız ve Saygıdeğer Kamuoyumuza,


Bugün bir kısım medyada yer alan Ordu Kadın Kolları Başkanımız Sayın Fatma Yümlü'nün polis tarafından kısa süre göz altına alınıp, bırakılması, göz altına alınış biçimi ve akabinde gelişen olaylar ile ilgili yapılan haberler, bağlamından koparılarak, farklı şekilde yorumlanarak, haberleştirilmiştir.


Vaki olayın, Sayın Fatma Yümlü'nün bir siyasetçi olarak yapmış olduğu siyasi değerlendirmeler ve yapmış olduğu eleştiriler neticesinde yapıldığı şeklinde bir haber yapılmıştır.


Bu gözaltı hadisesi, yukarıda bahsettiğimiz konuyla hiç bir ilgisi olmayan bir sebeple, (pandemi süreci uygulamaları) polis memurlarının yetkilerini ve kanunlarla çizilmiş görev tanımlarını fazlasıyla aşan, hiçbir şekilde kabul etmediğimiz, reddettiğimiz bir şekilde uygulanmasıyla kamuoyunun gündemine düşmüştür. Fatma hanımın olay sürecinde partideki görevini ve parti kimliğini paylaşmamış olması da mazeret olarak kabul edilemez.

Hanımefendi kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin genel başkan, genel merkez, il bakanlığı düzeyinde takipçisi olduğumuzun ve bu hadisenin içinde olan kamu görevlileri ile ilgili her türlü yasal takibatın takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.


Hadise, bütün tafsilatıyla 5 Temmuz Pazartesi günü saat 12.00'de Ordu İl Başkanlığımızda, Ordu İl Başkanımız Sayın Durmuş Zor tarafından bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.


Saygıyla duyurulur.


ÜZEYİR TUNÇ 


BBP GENEL SEKRETERİ VE PARTİ SÖZCÜSÜ