KURULUŞ İÇİN YETKİ BELGESİ VERİLEN KİŞİNİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER


KURULUŞ İÇİN YETKİ BELGESİ VERİLEN KİŞİNİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER


DEĞERLİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, DİVAN ÜYELERİ, MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MERKEZ DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ VE İL BAŞKANLARIMIZ

KURULUŞ İLE İLGİLİ;


a) İl/İlçe teşkilatları yetki belgesi istemeden önce yetki verilecek kişi tarafından Yönetim Kurulu çizelgesini ve üyelerini hazır hale getirdikten sonra İl Başkanınca Genel Merkez Teşkilat Başkanlığından yetki belgesi talebinde bulunulacaktır.

b) İlçe Başkanlıkları kuruluş yapmadan önce en az 5, en fazla 20, nüfusu 100 bini geçen ilçelerde

İse en az 7, en fazla 40 yönetim kurulu üyesi asil olarak belirleyecek, en az bunların 3/1 oranında da yedek üye belirleyecek.

c) İl Başkanlıkları kuruluş yapmadan önce en az 7, en fazla 40, büyükşehirlerde en fazla 60, yedek üye sayısı ise asıl üye sayısının en faz 3/1 i kadar yönetim kurulu üyesi belirlenecek.

Aksi halde Yönetim Kurulu çizelgesi ve üye listesi hazır olmadan yetki belgesi verilmeyecektir.

İlçeler için Yetki Belgeleri sadece İl Başkanları tarafından talep edilecek

KURULUŞ İÇİN YETKİ BELGESİ VERİLEN KİŞİNİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER

-Yönetim Kurulu Çizelgesinde hazır olan asıl ve yedek üyelerin;

a)Sabıka kaydı

b)ikametgâh ilmühaberi

c)Nüfus cüzdan sureti (bu belgelerin tamamı e-devlet sisteminden temin edilebilir)

-Bu belgeler üç nüsha hazırlanarak, üst yazı ile birlikte İllerde Valilik İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İlçeler de ise Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecek ve teslim edildiğine dair alındı belgesi alınacak. Bu belgelerin bir nüshası da alındı belgesi ile birlikte İlçe Başkanlığında muhafaza edilecek, watsapp dan da fotoğrafı çekilerek Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına gönderilecek.

Bu duyurunun İlçe Başkanlarına İl Başkanlarınca bildirilmesi


Tevfik EREN

Teşkilatlardan Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı