30.04.2021 17:03

KARAR VE UYGULAMALAR ASLA KABUL EDİLEMEZ.

İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ekrem Alfatlı "Karar ve uygulamalar asla kabul edilemez." dedi.

 İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ekrem Alfatlı başkanımızın açıklaması: 
Pandemi ile tüm dünya ve ülkemizin tüm kesimleri mücadele ederken ve 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arası tam kapanma adı altında bir sürece girilmişken,Tüm kesimlerin ekonomik problemleri had safhaya ulaşmış iken…
7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29 Nisam 2021 günü TBMM de kabul edildi ve hemen 30 Nisan Cuma Günü Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna teklifine son dakika eklenen geçici madde ile , Covid ile mücadele eden tüm kesimler, alacaklı olduğu elindeki 30 Nisan -30 Mayıs Vadeli Ceklerinin ve kambiyo senetlerin tahsili imkansız hale gelmiştir.
Mübarek Ramazan ayında Vergisini ödeyecek , çalışanın maaşını ödeyecek olanlar , elindeki çek ve senedi tahsil etmek sureti ile borçlarını ödeyecek olanlar, bu borçlarını ödemek isteseler dahi kanundaki düzenlemenin çarpıklığından dolayı borçlarını çek ve senet düzenlemek sureti ile ödemek isteyen borçlular borçlarını ödeyememektedir, bu çek ve senetleri tahsil ederek kendi boçlarını ve ödemelerini yapacak onlalar da taahhütlerini yerine getiremeyeceklerdir.
Sonradan eklenen bu düzenlemenin, ne mantığını, ne gerekçesini, ne de toplumsal ve ekonomik faydasını anlayabilmiş değiliz.
Düzenleme , borcunu ödemek isteyen ve hesabında bu ödemeler için para bulunduran dürüst ve borcuna sadık iş dünyasına ve vatandaşımıza bu hak verilmek sureti ile, işlem bankalar tarafından gerçekleştirilir, hesapta para varsa ödenir, aksi durumda borçlu olanın ödeme imkanı yok ise , bu borcunu ödemediğinden dolayı 1 Haziran 2021 tarihine kadar herhangi bir kanuni işlem yapılması önlenebilirdi.Bu şekilde mağduriyetler bir nebze olsun minimuma indirilebilirdi.Kanunun yapılış ve yazımı normal ticari akışa ve mantığa da ters düşmektedir.
Zaten zor durumda olan Tüm finans ve ekonomik sektörü, gece yarısı kararlar ile zor duruma sokmaya, Dürüst bir şekilde borcunu zamanında ödemek isteyene dahi fırsat vermeyen bu düzenlemenin derhal düzeltilmesini talep ediyoruz.

E-BÜLTENE ABONE OLUN

PARTİMİZLE ALAKALI YENİLİKLERDEN İLK SİZ HABERDAR OLUN