06.12.2020 16:01

MKYK TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Partimizin Aralık Ayı Olağan Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı, 05.12.2020 tarihinde, saat 13.30’da çevrimiçi (online) olarak, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin başkanlığında yapıldı.

Partimizin Aralık Ayı Olağan Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı, 05.12.2020 tarihinde, saat 13.30’da çevrimiçi (online) olarak, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin başkanlığında yapılmıştır.
Saat 16:00’ya kadar süren toplantıda müzakere edilen hususlarla ilgili olarak kamuoyunun ve teşkilatlarımızın bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
Buna göre;
1- Toplantıda ilk olarak, partimizin teşkilatlanma çalışmaları gözden geçirilmiş, Büyük Kurultay’dan bugüne kadar yapılan teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.
Daha sonra münhal olan iller başta olmak üzere, kongre zamanı gelip de henüz kongresini yapamayan veya yönetim organizasyonu zayıflamış olan illerle ilgili olarak görevlendirmeler yapılmıştır.
Pandemi yasakları dolayısıyla, yapılması mümkün olmayan faaliyetlerle ilgili olarak hazırlıkların tamamlanarak, yasaklar sonrasında, çok hızlı bir şekilde kararlaştırılan ziyaret, görüşme ve çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.
2- Bilindiği üzere partimiz faaliyetlerini sadece üyelerinden elde ettiği aidat ve bağışlarla yürütmektedir.
Çok kıt kaynaklarla, dolayısıyla büyük fedakârlıklarla faaliyetler yapılmaktadır. Bu kapsamda, partimizin mali durumu ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapılarak, aidatlarını düzenli olarak ödeyen MKYK üyelerimize teşekkür edilmiş, bunun yanında siyasi partiler yasasına ve parti tüzüğümüze uygun olacak şekilde gelir artırıcı tedbirlerle ilgili ek çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.
3- Pandemi gündemi ile ilgili müzakerelere geçilmiş, özellikle kısa bir zaman sonra başlayacak olan aşılama çalışmaları hakkında konuşulmuş, açıklanan yeni tedbirler her ne kadar sosyal ve ekonomik hayata zorluklar getirse de daha büyük sıkıntılar yaşamamak adına, teşkilatlarımızın ve halkımızın harfiyen uyması gerektiği vurgulanmıştır.
Partimizin Sağlık İşlerinden Sorumlu Divan Üyesi Dr. Hüseyin Uysal, Pandemi süreci ve uygulanacak aşılarla ilgili bilgilendirme yapmıştır.
Bütün dünyayı derinden etkileyen bu salgından, kısa zamanda ve daha az kayıpla kurtulmak için aşı olmanın gerekli olduğunun altı çizilmiştir. Yapılacak aşılama çalışmalarının da yakında takip edileceği belirtilmiştir.

4- Ekonomi ile ilgili gündem başlığı açılmış, özellikle salgın tedbirleri dolayısıyla iş yerleri kısmen veya tamamen kapatılmış olan veya yaşanan süreç dolayısıyla işlerinde düşüş olan esnaf, tüccar, zanaatkâr veya bunların yanında çalışanların mağduriyetlerini azaltmak için mutlaka ek tedbirler alınması gerektiği ve bu ek tedbirlerin neler olabileceği müzakere edilmiştir. Evvela maddi destek içeren bu ek tedbirlerin alınmaması halinde, daha ağır sosyal ve ekonomik faturalarla karşı karşıya kalınacağı belirtilmiştir. Özel bankaların bu süreçte dahi büyük karlar açıkladığına dikkat çekilerek, bu toplumdan kazanç elde eden banka ve benzer kuruluşların, bu süreçte taşın altına ellerini sokmaları gerektiğinin altı çizilmiştir.
2021 Bütçesi ve görüşmeleri ile ilgili olarak daha önce görevlendirilmiş olan Ekonomik Kurul’un çalışmalarını tamamlayarak, Genel Başkanımıza ve Başkanlık Divanına 6 Aralık Pazar günü sunmasına karar verilmiştir.
2021 Yılı Asgari Ücretin, Bütçe giderlerine uygun bir şekilde artırılarak (%22.88) en az net 2.855,00 (İki bin sekiz yüz elli beş) TL olmasının teklif edilmesine karar verilmiştir.
5- Çevre Ve Şehircilikten Sorumlu Başkanlık Divan Üyemiz Alaattin Çakır "Deprem” ve “Kentsel Dönüşüm” konularıyla ile ilgili söz alarak kısa bir bilgilendirmede bulunmuştur. Alanya’lı olan ve toplantı esnasında da Alanya’da bulunan Alaattin Bey, sunumunu yaparken Gazipaşa açıklarında meydana gelen ve Alanya’dan da güçlü bir şekilde hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem meydana gelmiştir. Millet ve devlet olarak, depremlerde yaşanan acıları çok kısa zamanda unutsak da deprem kendisini bize sık sık hatırlatıyor ve bizi uyarıyor. Eğer “Deprem” konusunu çok daha fazla ciddiye alarak, gerekli hazırlık ve dönüşümü yapamazsak, maddi ve manevi olarak çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kalacağımızın altı çizilmiştir.
Toplantı MKYK üyelerimizin gündeme ilişkin görüşlerini, dilek ve temennilerini dile getirmelerinin akabinde Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Bey'in kapanış konuşması ile sona ermiştir.

E-BÜLTENE ABONE OLUN

PARTİMİZLE ALAKALI YENİLİKLERDEN İLK SİZ HABERDAR OLUN